Plastová zkumavka, heparin litný, gel (Sarstedt, oranžový uzávěr, objem 4,7 ml)

sarstedt oranzovy

Získaný biologický materiál

• nesrážlivá žilní krev pro získání plazmy

Použití
• Odběry z plazmy lze transportovat ihned po odběru potrubní poštou, minimalizuje se riziko vzniku hemolytického vzorku. Výsledky z plazmy lépe reprezentují stav in vivo. Z těchto důvodů doporučujeme obecně na STATIM vyšetření odebírat nesrážlivou žilní krev. Podobně na biochemické vyšetření u dialyzovaných a heparinizovaných nemocných.

Statimová vyšetření, která lze provádět z plazmy:
• Ionty Na+, K+, Cl-, Ca, urea, kreatinin, osmolalita,
bilirubin celkový, bilirubin konjugovaný, bilirubin novorozenecký, ALT, GMT, ALP, AST, amyláza,
CK, troponin I, myoglobin, NT-pro BNP,
albumin, glukóza, CRP, prokalcitonin, teofylin, digoxin,
hCG

Analyty, které nelze vyšetřit z plazmy:

 • Elektroforéza bílkovin
 • IFE (imunofixace)
 • izoenzymy ALP
 • Lehké řetězce kappa, lambda
 • Screening Downova syndromu a vrozených vývojových vad (AFP, hCG, free beta-hCG, volný estriol, PAPP-A)
 • anti TSH (TRAK)
 • AFP (alfa-1-fetoprotein)
 • ACLA IgG, A, M (anti-kardiolipin)
 • anti-beta-2-glykoprotein
 • anti GAD (protilátky proti dekarboxyláze kys. glutamové)
 • anti IA2 (protilátky proti tyrozinfosfatáze)
 • Mycoplasma pneumoniae
 • Chlamydie pneumoniae
 • Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis
 • Western Blot Borrelie
 • TPA (tkáňový polypeptidový antigen)
 • Lithium

◄ Odběrový systém