Plastová zkumavka, heparin litný (Sarstedt, oranžový uzávěr, objem 2,7 ml nebo 1,2 ml)

Získaný biologický materiál
• nesrážlivá žilní krev pro získání plazmy

Použití
• novorozenecký bilirubin
• methemoglobin

◄ Odběrový systém