Plastová zkumavka, Na citrát 1 : 10 (Sarstedt, zelený uzávěr, objem 5 ml, 3 ml)

sarstedt zeleny

Získaný biologický materiál

• nesrážlivá žilní krev 

Použití

  • PT (Quickův test), fibrinogen, APTT,
  • TT (trombinový test),
  • AT (antitrombin),
  • anti Xa aktivita LMWH,
  • D-dimery,
  • etanol-gelifikační test,
  • test Pro C global (PCG), konfirmační test na APC rezistenci, protein C,
  • Faktor VIII, IX, protein S

◄ Odběrový systém