Plastová zkumavka, citrát (1 : 5), Sarstedt, fialový uzávěr

sarstedt fialovy

Získaný biologický materiál

• nesrážlivá žilní krev

Použití

Sedimentace za 1 hodinu

(odečet sedimentace po 2 hodinách se v systému Sarstedt neprovádí)

◄ Odběrový systém