Plastová zkumavka Astrup
(Sarstedt, oranžový uzávěr; heparin litný objem 2 ml)

sarstedt astrup

Získaný biologický materiál

• nesrážlivá krev, žilní (arteriální odběr)

Použití

• ASTRUP - vyšetření acidobazické rovnováhy
• Karbonylhemoglobin
• Methemoglobin

 ASTRUP + ionty

(NA, K, Cl)

 ASTRUP + ionty, glukóza, Ca, laktát

◄ Odběrový systém