Kalibrovaná plastová zkumavka (žlutý uzávěr)

kalibrovaná zkumavka

Získaný biologický materiál
• moč

Použití

  • Chemické a morfologické vyšetření moče
  • Ztráty iontů v moči
  • Odpad urey, kreatininu v moči
  • Osmolalita v moči
  • Celková bílkovina v moči
  • Mikroalbuminurie
  • Elektroforéza v moči
  • Kortizol v moči
  • Porfyriny v moči

◄ Odběrový systém