Oblastní nemocnice Kladno poskytuje akutní lůžkovou, neakutní lůžkovou i ambulantní péči. Klinická laboratoř zajišťuje nepřetržitý provoz s přesně definovaným spektrem akutních, rutinních a specializovaných vyšetření.

Organizačně je oddělení uspořádáno do celků:

Centrální příjem – nepřetržitý 24 hodinový provoz

centrální příjem

312 606 246 (pondělí – pátek od 6:00 do 15:00 hodin)

služba

312 606 249 (pondělí – pátek od 15:00 do 6:00 hodin, 
o víkendu celý den)

Klinická biochemie, hematologie – viz telefonické kontakty

– nepřetržitý 24 hodinový provoz

hlášení STATIM výsledků biochemie a hematologie

312 606 465 (pondělí – pátek od 6:00 do 15:00 hodin)

Imunologie, Úsek speciálních analýz – tel: 312 606 571

– provozní doba pondělí až pátek od 7:00 do 15:00

Mikrobiologie

Příjem vzorků mikrobiologie – tel: 312 606 593

pondělí - pátek

6:00 - 17:00 hodin

sobota

6:00 – 12:00 hodin

neděle a svátky

6:00 – 12:00 hodin

ATB středisko – tel: 312 606 461, 183
Konzultace k antibiotické terapii pondělí – pátek od 10.00 do 15.00 hodin

- konzultace antibiotické terapie – pracovna lékařů (tel: 312 606 183, 312 606 461)

- konzilia na oddělení ARO a JIP

- potvrzování vázaných ATB

- stanovení rezistence bakterií k antibiotikům

Provozní doba mikrobiologické laboratoře
Bakteriologie I tel: 312 606 175
Bakteriologie II tel: 312 606 181

pondělí - pátek

6:00 - 18:00 hodin

sobota

6:00 – 14:00 hodin

neděle a svátky

6:00 – 14:00 hodin

Odběrová pracoviště Klinické laboratoře

Spádová oblast laboratoře a rozsah vyšetření jsou dány požadavky spolupracujících zdravotnických zařízení - Oblastní nemocnice Kladno, Nemocnice Slaný, praktičtí lékaři a odborní lékaři specialisté Kladenska, Slánska, Rakovnicka. Transport vzorků do laboratoře je zajištěn ve spolupráci s odborem dopravy ON Kladno.