Rekonstrukce bloku C2 se dotýká rovněž oddělení mimo tento blok:

Přízemí blok A 
Kožní oddělení 
Umístěno ve 4. patře bloku D 
4. patro blok A 
Plicní oddělení 
Bude umístěno v přízemí bloku A 
3. patro blok B 
Cévní chirurgie a onkologie - lůžková část 
Bude umístěno v 1. patře bloku D 
Přízemí blok D 
Dětské ambulance a poradny 
Bude umístěno v protilehlé části přízemí bloku D 
Dětská chirurgie - poradna
Umístěna v bloku G
4. patro blok D 
Dětská chirurgie 
Po dobu rekonstrukce bude umístěna ve 2. patře bloku M 

Orientační plán Oblastní nemocnice Kladno