Pro rok 2016 - 2. pololetí

Dle  pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR „Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb“ uveřejněného ve Věstníku MZČR částka 16 / 2015 je třeba naplnit zveřejněné standardy.

Dle standardu 1.7. „Dodržování sledování a uveřejňování objednacích dob pacientů na zdravotní výkony“ byly zpracovány následující tabulky:

Objednací doby v ambulancích ONK / 2016 - II.pololetí

( delší než 3 týdny)

AMB. BOLESTI 5 měsíců
DĚTSKÉ ambulance

Alergologická 2- 3 měsíce, kardiologická 5-6 t.
Neurologická-riziková 5 t.; nefrologická 3 - 4 t.,
Endokrinologická 4- 6 t., USG 2-4 t., Gastroenterol. 3 t

GYNEKOLOGIE

Poradna pro léčbu myomů 3 t.,
Centrum onkologické prevence 4 t.,
Urogynekologie 4 měsíce 

HEMATOLOGIE Pro trombofilii 3 měsíce, hematologická 4 t.
CHIRURGIE Cévní 3 t., mammární 3 t., kýlní 3 t.
INTERNA interní ambulance 8 t., neinvazivní kardiologie (Holtery 6 t., ECHO 2 měsíce),
Gastroenterol. 4-6 t, kolonoskopie do 5 t, fibroskopie v limitu
KOŽNÍ v limitu
NEUROLOGIE obecná ambulance 2-3 měsíce, EMG 2 měsíce , EEG  v limitu  
OČNÍ akutní oš.: ihned, všeob. ambul. : 6 měs., oční poradna: 1 týden – 1 měs.
dětská 3 - 4 měsíce, operační výkony: 3 měs.
ONKOLOGIE v limitu
ORL v limitu
ORTOPEDIE Odborné ambulance 4-6 t., amb. ruky 2-3 měsíce
PLICNÍ 4 měsíce
PSYCHIATRIE 3 t.
PSYCHOLOG 1 měsíc
RADIODIAGNOSTIKA ambulantně MR 6-8 t., CT 5-6 t.
REHABILITACE 1 měsíc
UROLOGIE 6 měsíců
ZUBNÍ v limitu
Odd. chorob z povolání v limitu
NUTRIČNÍ 5-6 t.

Zkratky: t – týden, MR – magnetická resonance, CT – počítačová tomografie, EMG - elektromyografie

Objednací doby zdravotních výkonů ONK / 2016 - II. pololetí

( delší než 2 měsíce)

GYNEKOLOGIE V limitu
CHIRURGIE V limitu
OČNÍ Malé výkony v limitu, šedý zákal 4 měsíce
ORTOPEDIE TEP 8 - 10 měsíců, operace ruky 2 – 3 měsíce, ostatní 2 měsíce
ORL Děti - jednodenní hospitalizace v limitu, ostatní v limitu
UROLOGIE V limitu

 

 

PRO ROK 2016 – DRUHÉ POLOLETÍ

Dle  pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR „Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb“ uveřejněného ve Věstníku MZČR částka 16 / 2015 je třeba naplnit zveřejněné standardy.

Dle standardu 1.7. „Dodržování sledování a uveřejňování objednacích dob pacientů na zdravotní výkony“ byly zpracovány následující tabulky:

 

 

OBJEDNACÍ DOBY V AMBULANCÍCH ONK /2016 - II. pololetí

( delší než 3 týdny)

AMB. BOLESTI

5 měsíců

DĚTSKÉ ambulance

Alergologická 2- 3 měsíce, kardiologická 5-6 t.

Neurologická-riziková 5 t.; nefrologická 3 - 4 t.,

Endokrinologická 4- 6 t., USG 2-4 t., Gastroenterol. 3 t

GYNEKOLOGIE

Poradna pro léčbu myomů 3 t.,

Centrum onkologické prevence 4 t.,

Urogynekologie 4 měsíce

HEMATOLOGIE

Pro trombofilii 3 měsíce, hematologická 4 t.

CHIRURGIE

Cévní 3 t., mammární 3 t., kýlní 3 t.

INTERNA

interní ambulance 8 t., neinvazivní kardiologie (Holtery 6 t., ECHO 2 měsíce), Gastroenterol. 4-6 t, kolonoskopie do 5 t, fibroskopie v limitu

KOŽNÍ

v limitu

NEUROLOGIE

obecná ambulance 2-3 měsíce, EMG 2 měsíce , EEG  v limitu 

OČNÍ

akutní oš.: ihned, všeob. ambul. : 6 měs., oční poradna: 1 týden – 1 měs.,  dětská 3 - 4 měsíce, operační výkony: 3 měs.

ONKOLOGIE

v limitu

ORL

v limitu

ORTOPEDIE

Odborné ambulance 4 - 6 t., amb. ruky 2-3 měsíce

PLICNÍ

4 měsíce

PSYCHIATRIE

3 t.

PSYCHOLOG

1 měsíc

RADIODIAGNOSTIKA

Ambulantně:  MR 6-8 t., CT 5-6 t.

REHABILITACE

1 měsíc

UROLOGIE

6 měsíců

ZUBNÍ

v limitu

Odd. chorob z povolání

v limitu

NUTRIČNÍ

5-6 t.

Zkratky: t – týden, MR – magnetická resonance, CT – počítačová tomografie,                                             EMG - elektromyografie

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJEDNACÍ DOBY ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ ONK /2015 -II. pololetí

( delší než 2 měsíce)

GYNEKOLOGIE

V limitu

CHIRURGIE

V limitu

OČNÍ

Malé výkony v limitu, šedý zákal 4 měsíce

ORTOPEDIE

TEP 8-10 měsíců, operace ruky 2 – 3 měsíce, ostatní 2 měsíce

ORL

Děti –jednodenní hospitalizace v limitu, ostatní  v limitu

UROLOGIE

V limitu