PRO ROK 2018 – I. POLOLETÍ

Dle pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR „Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb“ uveřejněného ve Věstníku MZČR částka 16 / 2015 je třeba naplnit zveřejněné standardy.

Dle standardu 1.7. „Dodržování sledování a uveřejňování objednacích dob pacientů na zdravotní výkony“ byly zpracovány následující tabulky:

OBJEDNACÍ DOBY V AMBULANCÍCH ONK /2018 – I. pololetí

(delší než 3 týdny)

AMB. BOLESTI 4 měsíce
DĚTSKÉ ambulance Alergologická 1–2 měsíce
Kardiologická 2–3 měsíce
Neurologická – riziková 6 týdnů
Nefrologická 3–4 týdny
Endokrinologická 6 týdnů
USG 1–2 týdny
Gastroenterol. 3–4 týdny
Obezitologická 3–4 týdny
GYNEKOLOGIE Poradna pro léčbu myomů – v limitu
Centrum onkologické prevence 4 týdny
Urogynekologie 4 měsíce 
Dětská gynekologie – v limitu
Centrum asistované reprodukce – v limitu
HEMATOLOGIE Pro trombofilii 6 měsíců
Hematologická 3 měsíce
CHIRURGIE Cévní 3 týdny
Mammární 3 týdny
Kýlní 3 týdny
Proktologická 3 týdny
Onkochirurgická 3 týdny
Dětská 3 týdny
INTERNA Interní ambulance 4–12 týdnů
Neinvazivní kardiologie (Holtery 6 týdnů, ECHO 3 měsíce)
Gastroenterol. 8–12 týdnů
Kolonoskopie do 4 týdnů
Fibroskopie – v limitu
KOŽNÍ v limitu
NEUROLOGIE Obecná ambulance 2–3 měsíce
EMG 2 měsíce
EEG – v limitu
OČNÍ Akutní ošetření – ihned
Všeobecná ambulance 6 měsíců
Sítnicová poradna 1 týden – 1 měsíc
Dětská 3–4 měsíce
ONKOLOGIE 4–6 týdnů
ORL v limitu
ORTOPEDIE Odborné ambulance 4–8 týdnů
Amb. ruky 3–4 měsíce
PLICNÍ 4 měsíce
PSYCHIATRIE 3–6 týdnů
PSYCHOLOG 2 měsíce
Psychoterapie 3 – více měsíců
RADIODIAGNOSTIKA MR 6–8 týdnů
CT 5–6 týdnů
REHABILITACE 1 měsíc
UROLOGIE 7 měsíců
ZUBNÍ MUDr. Válek – v limitu
MDDr. Černá – akutní ošetření ihned, jinak 3 měsíce           
PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ     v limitu
NUTRIČNÍ 4 týdny

Zkratky: MR – magnetická resonance, CT – počítačová tomografie, EMG - elektromyografie

OBJEDNACÍ DOBY ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ ONK / 2018 – I. pololetí

( delší než 2 měsíce)

GYNEKOLOGIE V limitu                                                   
CHIRURGIE V limitu
OČNÍ Malé výkony v limitu
Šedý zákal 4 měsíce
Ostatní v limitu
ORTOPEDIE TEP 8–10 měsíců
Operace ruky 2–3 měsíce
Ostatní 2 měsíce
ORL Děti nosní, krční mandle 4–5 týdnů
Dospělí 2–3 týdny
Ostatní v limitu
UROLOGIE 1 měsíc

 Zkratky: TEP – totální endoprotéza