Pro rok 2017 - 1. pololetí

Dle  pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR „Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb“ uveřejněného ve Věstníku MZČR částka 16 / 2015 je třeba naplnit zveřejněné standardy.

Dle standardu 1.7. „Dodržování sledování a uveřejňování objednacích dob pacientů na zdravotní výkony“ byly zpracovány následující tabulky:

Objednací doby v ambulancích ONK / 2017 - I.pololetí

( delší než 3 týdny)

AMB. BOLESTI 5 měsíců
DĚTSKÉ ambulance

alergologická 2-3 měsíce, kardiologická 6-8 týd.
neurologická-riziková 5 týd.; nefrologická 3-4 týd.,
endokrinologická 4-6 týd., USG 2-4 týd., akutní případy po telef. domluvě co nejdříve

GYNEKOLOGIE

Poradna pro léčbu myomů 3 týdny
Centrum onkologické prevence 3 týdny
Urogynekologie 3 měsíce

HEMATOLOGIE pro trombofilii 3 měsíce, hematologická 8 týd., akutní případy po dohodě s indikujícím lékařem
CHIRURGIE cévní 3 týdny, mammární 3 týdny, kýlní 3 týdny
INTERNA interní ambulance 8 týd, neinvazivní kardiologie (Holtery 6 týd., ECHO 2-3 měsíce), Gastroenterol. 4-6 týd., kolonoskopie do 5 týd., fibroskopie v limitu
KOŽNÍ v limitu
NEUROLOGIE obecná ambulance 2-3 měsíce, EMG 6 týd. , EEG do 1 týdne
OČNÍ akutní oš.: ihned, všeob. ambul. : 6 měs., oční poradna: 1 týden – 1 měs.,  dětská 3 - 4 měsíce, operační výkony: 3 měs.
ONKOLOGIE 4-6 týdnů
ORL akutní ihned, neakutní 1 týden
ORTOPEDIE Odborné ambulance 4-6 t., amb. ruky 2-3 měsíce
PLICNÍ 4 měsíce
PSYCHIATRIE 3 týd.
PSYCHOLOG 1 měsíc
RADIODIAGNOSTIKA ambulantně: MR 6-8 týd.., CT 5-6 týd..
REHABILITACE 1 měsíc
UROLOGIE 7 měsíců
ZUBNÍ akutní ihned, neakutní 1 týden
Odd. chorob z povolání v limitu
NUTRIČNÍ 4-5 týd.

Zkratky: týd. – týden, MR – magnetická resonance, CT – počítačová tomografie, EMG - elektromyografie

Objednací doby zdravotních výkonů ONK / 2017 - I. pololetí

( delší než 2 měsíce)

GYNEKOLOGIE V limitu
CHIRURGIE V limitu
OČNÍ Malé výkony v limitu, šedý zákal 4 měsíce
ORTOPEDIE náhrada kyčelního kloubu 8-10 měsíců, operace ruky 2 – 3 měsíce, ostatní 2 měsíce
ORL op. výkony do 2 týdnů, dětské ihned, nosní mandle 1 měsíc, krční mandle 4-6 týdnů
UROLOGIE 1 měsíc