ZMĚNY V UMÍSTĚNÍ ODDĚLENÍ V RÁMCI MONOBLOKU C2

V rekonstruované části bloku C2 jsou nyní umístěny:

Suterén 
Ambulance a zázemí gynekologie 
Po dobu rekonstrukce bude umístěna v suterénu bloku A
Přízemí 
Gynekologická poradna 
Po dobu rekonstrukce bude umístěna v suterénu bloku A 
Ambulance onkologie
Bude umístěna v přízemí bloku D
1. patro 
Ambulance dětské ortopedie 
Chirurgické poradny 
Po dobu rekonstrukce budou umístěny v přízemí bloku C1
Ambulance septické ortopedie
Po dobu rekonstrukce bude umístěna v přízemí bloku A
2. patro 
Neurologie A - lůžková část 
Bude umístěna v 2. patře bloku A 
3. patro 
Gynekologie - lůžková část 
Bude umístěna v 3. patře bloku B 
4. patro 
Odd. šestinedělí a novorozenecké odd. 
Po dobu rekonstrukce budou umístěné ve 4. patře bloku A 
5. patro 
Klinické laboratoře - umístění nezměněno